Comparable


Typologies


Tynaarlo

Tynaarlo

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,3%
BPolitieke participatie64,0%
CWoonomgeving60,4%
DVeiligheid59,2%
EOnderwijs60,3%
FGezondheid52,5%
GKunst en cultuur46,4%
HEconomische participatie51,9%
AMaatschappelijke participatie55,3%
BPolitieke participatie64,0%
CWoonomgeving60,4%
DVeiligheid59,2%
EOnderwijs60,3%
FGezondheid52,5%
GKunst en cultuur46,4%
HEconomische participatie51,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem74,4%
BWater64,3%
CAfval en grondstoffen60,7%
DEnergie34,8%
ENatuur en landschap62,8%
FHinder en calamiteiten61,6%
GLucht51,5%
ABodem74,4%
BWater64,3%
CAfval en grondstoffen60,7%
DEnergie34,8%
ENatuur en landschap62,8%
FHinder en calamiteiten61,6%
GLucht51,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,8%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden73,7%
EKennis49,9%
AConcurrentievermogen41,8%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden73,7%
EKennis49,9%