Comparable


Typologies


Midden-Drenthe

Midden-Drenthe

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,9%
BPolitieke participatie62,0%
CWoonomgeving62,5%
DVeiligheid57,1%
EOnderwijs50,7%
FGezondheid40,4%
GKunst en cultuur22,9%
HEconomische participatie58,4%
AMaatschappelijke participatie47,9%
BPolitieke participatie62,0%
CWoonomgeving62,5%
DVeiligheid57,1%
EOnderwijs50,7%
FGezondheid40,4%
GKunst en cultuur22,9%
HEconomische participatie58,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,7%
BWater67,1%
CAfval en grondstoffen51,5%
DEnergie22,1%
ENatuur en landschap44,2%
FHinder en calamiteiten81,4%
GLucht37,2%
ABodem78,7%
BWater67,1%
CAfval en grondstoffen51,5%
DEnergie22,1%
ENatuur en landschap44,2%
FHinder en calamiteiten81,4%
GLucht37,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,6%
BArbeid46,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,0%
EKennis31,9%
AConcurrentievermogen42,6%
BArbeid46,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,0%
EKennis31,9%