Comparable


Typologies


Overbetuwe

Overbetuwe

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,3%
BPolitieke participatie56,6%
CWoonomgeving53,3%
DVeiligheid59,3%
EOnderwijs54,7%
FGezondheid57,1%
GKunst en cultuur33,9%
HEconomische participatie62,4%
AMaatschappelijke participatie60,3%
BPolitieke participatie56,6%
CWoonomgeving53,3%
DVeiligheid59,3%
EOnderwijs54,7%
FGezondheid57,1%
GKunst en cultuur33,9%
HEconomische participatie62,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,0%
BWater67,9%
CAfval en grondstoffen54,6%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap42,7%
FHinder en calamiteiten56,7%
GLucht34,1%
ABodem54,0%
BWater67,9%
CAfval en grondstoffen54,6%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap42,7%
FHinder en calamiteiten56,7%
GLucht34,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,0%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,8%
EKennis47,2%
AConcurrentievermogen55,0%
BArbeid53,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,8%
EKennis47,2%