Comparable


Typologies


Hof van Twente

Hof van Twente

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,9%
BPolitieke participatie52,5%
CWoonomgeving56,5%
DVeiligheid64,8%
EOnderwijs54,7%
FGezondheid49,3%
GKunst en cultuur50,5%
HEconomische participatie50,3%
AMaatschappelijke participatie62,9%
BPolitieke participatie52,5%
CWoonomgeving56,5%
DVeiligheid64,8%
EOnderwijs54,7%
FGezondheid49,3%
GKunst en cultuur50,5%
HEconomische participatie50,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,5%
BWater68,1%
CAfval en grondstoffen64,0%
DEnergie24,4%
ENatuur en landschap51,6%
FHinder en calamiteiten75,2%
GLucht36,1%
ABodem66,5%
BWater68,1%
CAfval en grondstoffen64,0%
DEnergie24,4%
ENatuur en landschap51,6%
FHinder en calamiteiten75,2%
GLucht36,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,9%
BArbeid50,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,3%
EKennis54,5%
AConcurrentievermogen47,9%
BArbeid50,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,3%
EKennis54,5%