Comparable


Typologies


Neder-Betuwe

Neder-Betuwe

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,4%
BPolitieke participatie57,6%
CWoonomgeving53,5%
DVeiligheid54,5%
EOnderwijs53,0%
FGezondheid50,5%
GKunst en cultuur28,6%
HEconomische participatie65,4%
AMaatschappelijke participatie48,4%
BPolitieke participatie57,6%
CWoonomgeving53,5%
DVeiligheid54,5%
EOnderwijs53,0%
FGezondheid50,5%
GKunst en cultuur28,6%
HEconomische participatie65,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,3%
BWater54,1%
CAfval en grondstoffen50,1%
DEnergie32,4%
ENatuur en landschap43,2%
FHinder en calamiteiten58,4%
GLucht32,8%
ABodem53,3%
BWater54,1%
CAfval en grondstoffen50,1%
DEnergie32,4%
ENatuur en landschap43,2%
FHinder en calamiteiten58,4%
GLucht32,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,0%
BArbeid62,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,0%
EKennis30,0%
AConcurrentievermogen56,0%
BArbeid62,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,0%
EKennis30,0%