Comparable


Typologies


Rijssen-Holten

Rijssen-Holten

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie63,6%
BPolitieke participatie58,0%
CWoonomgeving55,9%
DVeiligheid65,8%
EOnderwijs62,5%
FGezondheid54,1%
GKunst en cultuur38,0%
HEconomische participatie68,5%
AMaatschappelijke participatie63,6%
BPolitieke participatie58,0%
CWoonomgeving55,9%
DVeiligheid65,8%
EOnderwijs62,5%
FGezondheid54,1%
GKunst en cultuur38,0%
HEconomische participatie68,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,6%
BWater53,6%
CAfval en grondstoffen48,0%
DEnergie40,8%
ENatuur en landschap42,6%
FHinder en calamiteiten67,4%
GLucht39,0%
ABodem55,6%
BWater53,6%
CAfval en grondstoffen48,0%
DEnergie40,8%
ENatuur en landschap42,6%
FHinder en calamiteiten67,4%
GLucht39,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,3%
BArbeid61,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid61,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
EKennis32,1%
AConcurrentievermogen43,3%
BArbeid61,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid61,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
EKennis32,1%