Comparable


Typologies


Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,4%
BPolitieke participatie53,4%
CWoonomgeving67,2%
DVeiligheid52,3%
EOnderwijs50,2%
FGezondheid49,5%
GKunst en cultuur50,6%
HEconomische participatie41,5%
AMaatschappelijke participatie51,4%
BPolitieke participatie53,4%
CWoonomgeving67,2%
DVeiligheid52,3%
EOnderwijs50,2%
FGezondheid49,5%
GKunst en cultuur50,6%
HEconomische participatie41,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem32,4%
BWater50,4%
CAfval en grondstoffen56,9%
DEnergie38,8%
ENatuur en landschap59,7%
FHinder en calamiteiten49,4%
GLucht58,6%
ABodem32,4%
BWater50,4%
CAfval en grondstoffen56,9%
DEnergie38,8%
ENatuur en landschap59,7%
FHinder en calamiteiten49,4%
GLucht58,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,5%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis50,4%
AConcurrentievermogen52,5%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis50,4%