Comparable


Typologies


Olst-Wijhe

Olst-Wijhe

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,2%
BPolitieke participatie62,1%
CWoonomgeving49,3%
DVeiligheid61,3%
EOnderwijs55,7%
FGezondheid49,2%
GKunst en cultuur42,6%
HEconomische participatie52,5%
AMaatschappelijke participatie57,2%
BPolitieke participatie62,1%
CWoonomgeving49,3%
DVeiligheid61,3%
EOnderwijs55,7%
FGezondheid49,2%
GKunst en cultuur42,6%
HEconomische participatie52,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,6%
BWater57,6%
CAfval en grondstoffen63,9%
DEnergie26,1%
ENatuur en landschap25,2%
FHinder en calamiteiten72,8%
GLucht43,1%
ABodem79,6%
BWater57,6%
CAfval en grondstoffen63,9%
DEnergie26,1%
ENatuur en landschap25,2%
FHinder en calamiteiten72,8%
GLucht43,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,7%
BArbeid50,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,8%
EKennis38,2%
AConcurrentievermogen48,7%
BArbeid50,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,8%
EKennis38,2%