Comparable


Typologies


Dinkelland

Dinkelland

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie63,3%
BPolitieke participatie53,7%
CWoonomgeving48,9%
DVeiligheid72,8%
EOnderwijs64,4%
FGezondheid55,7%
GKunst en cultuur41,0%
HEconomische participatie71,9%
AMaatschappelijke participatie63,3%
BPolitieke participatie53,7%
CWoonomgeving48,9%
DVeiligheid72,8%
EOnderwijs64,4%
FGezondheid55,7%
GKunst en cultuur41,0%
HEconomische participatie71,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,5%
BWater45,6%
CAfval en grondstoffen62,9%
DEnergie29,4%
ENatuur en landschap61,7%
FHinder en calamiteiten79,9%
GLucht41,3%
ABodem69,5%
BWater45,6%
CAfval en grondstoffen62,9%
DEnergie29,4%
ENatuur en landschap61,7%
FHinder en calamiteiten79,9%
GLucht41,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,0%
BArbeid55,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,0%
EKennis38,9%
AConcurrentievermogen44,0%
BArbeid55,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,0%
EKennis38,9%