Comparable


Typologies


Westland

Westland

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,6%
BPolitieke participatie53,4%
CWoonomgeving57,3%
DVeiligheid55,6%
EOnderwijs59,1%
FGezondheid57,8%
GKunst en cultuur33,2%
HEconomische participatie53,3%
AMaatschappelijke participatie50,6%
BPolitieke participatie53,4%
CWoonomgeving57,3%
DVeiligheid55,6%
EOnderwijs59,1%
FGezondheid57,8%
GKunst en cultuur33,2%
HEconomische participatie53,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,5%
BWater52,1%
CAfval en grondstoffen36,6%
DEnergie29,8%
ENatuur en landschap35,4%
FHinder en calamiteiten43,4%
GLucht49,4%
ABodem53,5%
BWater52,1%
CAfval en grondstoffen36,6%
DEnergie29,8%
ENatuur en landschap35,4%
FHinder en calamiteiten43,4%
GLucht49,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,0%
BArbeid61,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,2%
EKennis45,0%
AConcurrentievermogen57,0%
BArbeid61,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,2%
EKennis45,0%