Comparable


Typologies


Berkelland

Berkelland

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie63,1%
BPolitieke participatie51,3%
CWoonomgeving63,4%
DVeiligheid62,3%
EOnderwijs59,9%
FGezondheid53,7%
GKunst en cultuur48,3%
HEconomische participatie63,2%
AMaatschappelijke participatie63,1%
BPolitieke participatie51,3%
CWoonomgeving63,4%
DVeiligheid62,3%
EOnderwijs59,9%
FGezondheid53,7%
GKunst en cultuur48,3%
HEconomische participatie63,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,3%
BWater72,0%
CAfval en grondstoffen38,3%
DEnergie23,3%
ENatuur en landschap36,8%
FHinder en calamiteiten80,6%
GLucht40,7%
ABodem61,3%
BWater72,0%
CAfval en grondstoffen38,3%
DEnergie23,3%
ENatuur en landschap36,8%
FHinder en calamiteiten80,6%
GLucht40,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid45,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,4%
EKennis52,4%
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid45,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,4%
EKennis52,4%