Comparable


Typologies


Bronckhorst

Bronckhorst

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,5%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving45,5%
DVeiligheid67,5%
EOnderwijs55,9%
FGezondheid50,2%
GKunst en cultuur49,8%
HEconomische participatie56,6%
AMaatschappelijke participatie61,5%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving45,5%
DVeiligheid67,5%
EOnderwijs55,9%
FGezondheid50,2%
GKunst en cultuur49,8%
HEconomische participatie56,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,1%
BWater71,2%
CAfval en grondstoffen68,0%
DEnergie23,0%
ENatuur en landschap40,8%
FHinder en calamiteiten84,0%
GLucht37,0%
ABodem68,1%
BWater71,2%
CAfval en grondstoffen68,0%
DEnergie23,0%
ENatuur en landschap40,8%
FHinder en calamiteiten84,0%
GLucht37,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,7%
BArbeid46,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,0%
EKennis37,3%
AConcurrentievermogen44,7%
BArbeid46,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,0%
EKennis37,3%