Comparable


Typologies


Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,4%
BPolitieke participatie45,7%
CWoonomgeving53,3%
DVeiligheid34,6%
EOnderwijs57,3%
FGezondheid39,1%
GKunst en cultuur41,3%
HEconomische participatie31,0%
AMaatschappelijke participatie43,4%
BPolitieke participatie45,7%
CWoonomgeving53,3%
DVeiligheid34,6%
EOnderwijs57,3%
FGezondheid39,1%
GKunst en cultuur41,3%
HEconomische participatie31,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem42,8%
BWater44,7%
CAfval en grondstoffen55,1%
DEnergie33,2%
ENatuur en landschap39,3%
FHinder en calamiteiten27,5%
GLucht32,1%
ABodem42,8%
BWater44,7%
CAfval en grondstoffen55,1%
DEnergie33,2%
ENatuur en landschap39,3%
FHinder en calamiteiten27,5%
GLucht32,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,1%
BArbeid42,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
EKennis59,7%
AConcurrentievermogen55,1%
BArbeid42,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,3%
EKennis59,7%