Comparable


Typologies


Kaag en Braassem

Kaag en Braassem

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,8%
BPolitieke participatie63,6%
CWoonomgeving58,1%
DVeiligheid50,6%
EOnderwijs55,6%
FGezondheid56,0%
GKunst en cultuur32,7%
HEconomische participatie59,9%
AMaatschappelijke participatie58,8%
BPolitieke participatie63,6%
CWoonomgeving58,1%
DVeiligheid50,6%
EOnderwijs55,6%
FGezondheid56,0%
GKunst en cultuur32,7%
HEconomische participatie59,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,6%
BWater61,3%
CAfval en grondstoffen44,0%
DEnergie27,7%
ENatuur en landschap28,3%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht36,2%
ABodem66,6%
BWater61,3%
CAfval en grondstoffen44,0%
DEnergie27,7%
ENatuur en landschap28,3%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht36,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,0%
BArbeid53,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,9%
EKennis39,3%
AConcurrentievermogen59,0%
BArbeid53,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,9%
EKennis39,3%