Comparable


Typologies


Dantumadiel

Dantumadiel

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,1%
BPolitieke participatie47,8%
CWoonomgeving59,3%
DVeiligheid53,2%
EOnderwijs55,0%
FGezondheid43,1%
GKunst en cultuur29,5%
HEconomische participatie46,3%
AMaatschappelijke participatie53,1%
BPolitieke participatie47,8%
CWoonomgeving59,3%
DVeiligheid53,2%
EOnderwijs55,0%
FGezondheid43,1%
GKunst en cultuur29,5%
HEconomische participatie46,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,5%
BWater63,0%
CAfval en grondstoffen33,8%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap27,8%
FHinder en calamiteiten82,3%
GLucht49,4%
ABodem79,5%
BWater63,0%
CAfval en grondstoffen33,8%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap27,8%
FHinder en calamiteiten82,3%
GLucht49,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,1%
BArbeid44,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,4%
EKennis23,6%
AConcurrentievermogen42,1%
BArbeid44,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,4%
EKennis23,6%