Comparable


Typologies


Zuidplas

Zuidplas

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie40,2%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving61,3%
DVeiligheid45,5%
EOnderwijs50,5%
FGezondheid58,2%
GKunst en cultuur30,2%
HEconomische participatie52,2%
AMaatschappelijke participatie40,2%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving61,3%
DVeiligheid45,5%
EOnderwijs50,5%
FGezondheid58,2%
GKunst en cultuur30,2%
HEconomische participatie52,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,1%
BWater43,0%
CAfval en grondstoffen56,1%
DEnergie26,0%
ENatuur en landschap33,5%
FHinder en calamiteiten39,2%
GLucht48,8%
ABodem57,1%
BWater43,0%
CAfval en grondstoffen56,1%
DEnergie26,0%
ENatuur en landschap33,5%
FHinder en calamiteiten39,2%
GLucht48,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,5%
BArbeid55,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
EKennis42,2%
AConcurrentievermogen54,5%
BArbeid55,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
EKennis42,2%