Comparable


Typologies


Peel en Maas

Peel en Maas

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie41,2%
CWoonomgeving53,3%
DVeiligheid63,9%
EOnderwijs54,3%
FGezondheid50,6%
GKunst en cultuur33,5%
HEconomische participatie68,5%
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie41,2%
CWoonomgeving53,3%
DVeiligheid63,9%
EOnderwijs54,3%
FGezondheid50,6%
GKunst en cultuur33,5%
HEconomische participatie68,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,4%
BWater58,0%
CAfval en grondstoffen54,7%
DEnergie21,8%
ENatuur en landschap48,7%
FHinder en calamiteiten60,3%
GLucht33,1%
ABodem55,4%
BWater58,0%
CAfval en grondstoffen54,7%
DEnergie21,8%
ENatuur en landschap48,7%
FHinder en calamiteiten60,3%
GLucht33,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,7%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,1%
EKennis34,0%
AConcurrentievermogen50,7%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,1%
EKennis34,0%