Comparable


Typologies


Oldambt

Oldambt

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,8%
BPolitieke participatie39,4%
CWoonomgeving60,0%
DVeiligheid46,7%
EOnderwijs47,9%
FGezondheid35,7%
GKunst en cultuur50,2%
HEconomische participatie39,8%
AMaatschappelijke participatie35,8%
BPolitieke participatie39,4%
CWoonomgeving60,0%
DVeiligheid46,7%
EOnderwijs47,9%
FGezondheid35,7%
GKunst en cultuur50,2%
HEconomische participatie39,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,4%
BWater60,0%
CAfval en grondstoffen46,1%
DEnergie22,6%
ENatuur en landschap27,8%
FHinder en calamiteiten58,4%
GLucht39,5%
ABodem61,4%
BWater60,0%
CAfval en grondstoffen46,1%
DEnergie22,6%
ENatuur en landschap27,8%
FHinder en calamiteiten58,4%
GLucht39,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,5%
BArbeid33,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
EKennis41,0%
AConcurrentievermogen42,5%
BArbeid33,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
EKennis41,0%