Comparable


Typologies


Zwartewaterland

Zwartewaterland

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,7%
BPolitieke participatie56,8%
CWoonomgeving56,8%
DVeiligheid66,6%
EOnderwijs52,4%
FGezondheid60,1%
GKunst en cultuur32,2%
HEconomische participatie67,7%
AMaatschappelijke participatie52,7%
BPolitieke participatie56,8%
CWoonomgeving56,8%
DVeiligheid66,6%
EOnderwijs52,4%
FGezondheid60,1%
GKunst en cultuur32,2%
HEconomische participatie67,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,8%
BWater58,9%
CAfval en grondstoffen67,0%
DEnergie25,3%
ENatuur en landschap40,2%
FHinder en calamiteiten67,4%
GLucht43,4%
ABodem64,8%
BWater58,9%
CAfval en grondstoffen67,0%
DEnergie25,3%
ENatuur en landschap40,2%
FHinder en calamiteiten67,4%
GLucht43,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,0%
BArbeid64,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
EKennis29,4%
AConcurrentievermogen51,0%
BArbeid64,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
EKennis29,4%