Comparable


Typologies


Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,0%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving47,0%
DVeiligheid47,4%
EOnderwijs50,0%
FGezondheid45,9%
GKunst en cultuur45,2%
HEconomische participatie45,2%
AMaatschappelijke participatie54,0%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving47,0%
DVeiligheid47,4%
EOnderwijs50,0%
FGezondheid45,9%
GKunst en cultuur45,2%
HEconomische participatie45,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,0%
BWater64,0%
CAfval en grondstoffen32,5%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap24,4%
FHinder en calamiteiten73,7%
GLucht41,7%
ABodem79,0%
BWater64,0%
CAfval en grondstoffen32,5%
DEnergie39,1%
ENatuur en landschap24,4%
FHinder en calamiteiten73,7%
GLucht41,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid51,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,7%
EKennis32,0%
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid51,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,7%
EKennis32,0%