Comparable


Typologies


Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,2%
BPolitieke participatie57,5%
CWoonomgeving55,0%
DVeiligheid47,0%
EOnderwijs52,3%
FGezondheid60,4%
GKunst en cultuur33,4%
HEconomische participatie58,5%
AMaatschappelijke participatie52,2%
BPolitieke participatie57,5%
CWoonomgeving55,0%
DVeiligheid47,0%
EOnderwijs52,3%
FGezondheid60,4%
GKunst en cultuur33,4%
HEconomische participatie58,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,8%
BWater62,2%
CAfval en grondstoffen56,2%
DEnergie38,6%
ENatuur en landschap57,6%
FHinder en calamiteiten52,1%
GLucht36,0%
ABodem53,8%
BWater62,2%
CAfval en grondstoffen56,2%
DEnergie38,6%
ENatuur en landschap57,6%
FHinder en calamiteiten52,1%
GLucht36,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,0%
BArbeid57,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
EKennis49,6%
AConcurrentievermogen52,0%
BArbeid57,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
EKennis49,6%