Comparable


Typologies


Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,9%
BPolitieke participatie51,0%
CWoonomgeving44,4%
DVeiligheid57,1%
EOnderwijs49,3%
FGezondheid50,3%
GKunst en cultuur49,5%
HEconomische participatie68,6%
AMaatschappelijke participatie44,9%
BPolitieke participatie51,0%
CWoonomgeving44,4%
DVeiligheid57,1%
EOnderwijs49,3%
FGezondheid50,3%
GKunst en cultuur49,5%
HEconomische participatie68,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,8%
BWater61,9%
CAfval en grondstoffen54,8%
DEnergie22,0%
ENatuur en landschap49,1%
FHinder en calamiteiten69,5%
GLucht51,2%
ABodem77,8%
BWater61,9%
CAfval en grondstoffen54,8%
DEnergie22,0%
ENatuur en landschap49,1%
FHinder en calamiteiten69,5%
GLucht51,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,4%
BArbeid44,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
EKennis57,0%
AConcurrentievermogen50,4%
BArbeid44,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,7%
EKennis57,0%