Comparable


Typologies


Hollands Kroon

Hollands Kroon

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,7%
BPolitieke participatie53,2%
CWoonomgeving49,8%
DVeiligheid60,3%
EOnderwijs47,8%
FGezondheid57,3%
GKunst en cultuur22,4%
HEconomische participatie63,2%
AMaatschappelijke participatie53,7%
BPolitieke participatie53,2%
CWoonomgeving49,8%
DVeiligheid60,3%
EOnderwijs47,8%
FGezondheid57,3%
GKunst en cultuur22,4%
HEconomische participatie63,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,5%
BWater50,2%
CAfval en grondstoffen48,2%
DEnergie31,0%
ENatuur en landschap25,0%
FHinder en calamiteiten60,2%
GLucht40,3%
ABodem80,5%
BWater50,2%
CAfval en grondstoffen48,2%
DEnergie31,0%
ENatuur en landschap25,0%
FHinder en calamiteiten60,2%
GLucht40,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,7%
BArbeid48,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,4%
EKennis36,6%
AConcurrentievermogen51,7%
BArbeid48,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden66,4%
EKennis36,6%