Comparable


Typologies


Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,5%
BPolitieke participatie63,4%
CWoonomgeving61,5%
DVeiligheid41,4%
EOnderwijs59,9%
FGezondheid50,8%
GKunst en cultuur70,4%
HEconomische participatie34,9%
AMaatschappelijke participatie43,5%
BPolitieke participatie63,4%
CWoonomgeving61,5%
DVeiligheid41,4%
EOnderwijs59,9%
FGezondheid50,8%
GKunst en cultuur70,4%
HEconomische participatie34,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,3%
BWater50,1%
CAfval en grondstoffen35,5%
DEnergie43,1%
ENatuur en landschap67,7%
FHinder en calamiteiten49,2%
GLucht60,2%
ABodem50,3%
BWater50,1%
CAfval en grondstoffen35,5%
DEnergie43,1%
ENatuur en landschap67,7%
FHinder en calamiteiten49,2%
GLucht60,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,1%
BArbeid40,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,7%
EKennis49,8%
AConcurrentievermogen52,1%
BArbeid40,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,7%
EKennis49,8%