Comparable


Typologies


Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie55,4%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid56,0%
EOnderwijs55,8%
FGezondheid41,8%
GKunst en cultuur31,3%
HEconomische participatie57,3%
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie55,4%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid56,0%
EOnderwijs55,8%
FGezondheid41,8%
GKunst en cultuur31,3%
HEconomische participatie57,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem72,1%
BWater50,6%
CAfval en grondstoffen34,6%
DEnergie46,5%
ENatuur en landschap48,5%
FHinder en calamiteiten70,3%
GLucht42,1%
ABodem72,1%
BWater50,6%
CAfval en grondstoffen34,6%
DEnergie46,5%
ENatuur en landschap48,5%
FHinder en calamiteiten70,3%
GLucht42,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,2%
BArbeid50,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
EKennis36,6%
AConcurrentievermogen49,2%
BArbeid50,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
EKennis36,6%