Comparable


Typologies


Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,6%
BPolitieke participatie57,7%
CWoonomgeving53,2%
DVeiligheid62,1%
EOnderwijs58,7%
FGezondheid61,9%
GKunst en cultuur34,9%
HEconomische participatie59,4%
AMaatschappelijke participatie51,6%
BPolitieke participatie57,7%
CWoonomgeving53,2%
DVeiligheid62,1%
EOnderwijs58,7%
FGezondheid61,9%
GKunst en cultuur34,9%
HEconomische participatie59,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,8%
BWater53,5%
CAfval en grondstoffen36,6%
DEnergie30,3%
ENatuur en landschap53,7%
FHinder en calamiteiten51,7%
GLucht57,3%
ABodem48,8%
BWater53,5%
CAfval en grondstoffen36,6%
DEnergie30,3%
ENatuur en landschap53,7%
FHinder en calamiteiten51,7%
GLucht57,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,7%
BArbeid60,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,4%
EKennis49,4%
AConcurrentievermogen50,7%
BArbeid60,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,4%
EKennis49,4%