Comparable


Typologies


Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,2%
BPolitieke participatie58,3%
CWoonomgeving57,1%
DVeiligheid57,9%
EOnderwijs56,9%
FGezondheid50,6%
GKunst en cultuur44,0%
HEconomische participatie53,3%
AMaatschappelijke participatie51,2%
BPolitieke participatie58,3%
CWoonomgeving57,1%
DVeiligheid57,9%
EOnderwijs56,9%
FGezondheid50,6%
GKunst en cultuur44,0%
HEconomische participatie53,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem51,7%
BWater58,7%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie38,3%
ENatuur en landschap78,1%
FHinder en calamiteiten61,6%
GLucht42,5%
ABodem51,7%
BWater58,7%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie38,3%
ENatuur en landschap78,1%
FHinder en calamiteiten61,6%
GLucht42,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid53,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,7%
EKennis34,5%
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid53,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,7%
EKennis34,5%