Comparable


Typologies


De Fryske Marren

De Fryske Marren

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,9%
BPolitieke participatie49,6%
CWoonomgeving67,4%
DVeiligheid61,5%
EOnderwijs57,4%
FGezondheid49,1%
GKunst en cultuur39,3%
HEconomische participatie55,9%
AMaatschappelijke participatie53,9%
BPolitieke participatie49,6%
CWoonomgeving67,4%
DVeiligheid61,5%
EOnderwijs57,4%
FGezondheid49,1%
GKunst en cultuur39,3%
HEconomische participatie55,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,1%
BWater63,9%
CAfval en grondstoffen46,0%
DEnergie26,8%
ENatuur en landschap25,0%
FHinder en calamiteiten76,4%
GLucht37,8%
ABodem80,1%
BWater63,9%
CAfval en grondstoffen46,0%
DEnergie26,8%
ENatuur en landschap25,0%
FHinder en calamiteiten76,4%
GLucht37,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,1%
BArbeid48,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,5%
EKennis40,3%
AConcurrentievermogen50,1%
BArbeid48,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,5%
EKennis40,3%