Comparable


Typologies


Gooise Meren

Gooise Meren

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,0%
BPolitieke participatie61,7%
CWoonomgeving54,1%
DVeiligheid47,3%
EOnderwijs71,0%
FGezondheid61,6%
GKunst en cultuur71,2%
HEconomische participatie45,1%
AMaatschappelijke participatie47,0%
BPolitieke participatie61,7%
CWoonomgeving54,1%
DVeiligheid47,3%
EOnderwijs71,0%
FGezondheid61,6%
GKunst en cultuur71,2%
HEconomische participatie45,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,3%
BWater76,1%
CAfval en grondstoffen40,2%
DEnergie37,2%
ENatuur en landschap79,9%
FHinder en calamiteiten48,2%
GLucht50,7%
ABodem45,3%
BWater76,1%
CAfval en grondstoffen40,2%
DEnergie37,2%
ENatuur en landschap79,9%
FHinder en calamiteiten48,2%
GLucht50,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,6%
BArbeid46,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,3%
EKennis58,7%
AConcurrentievermogen43,6%
BArbeid46,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden34,3%
EKennis58,7%