Comparable


Typologies


Berg en Dal

Berg en Dal

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie57,0%
CWoonomgeving62,0%
DVeiligheid51,9%
EOnderwijs56,7%
FGezondheid42,3%
GKunst en cultuur43,3%
HEconomische participatie39,4%
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie57,0%
CWoonomgeving62,0%
DVeiligheid51,9%
EOnderwijs56,7%
FGezondheid42,3%
GKunst en cultuur43,3%
HEconomische participatie39,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,4%
BWater64,0%
CAfval en grondstoffen64,2%
DEnergie37,1%
ENatuur en landschap80,8%
FHinder en calamiteiten70,7%
GLucht41,5%
ABodem62,4%
BWater64,0%
CAfval en grondstoffen64,2%
DEnergie37,1%
ENatuur en landschap80,8%
FHinder en calamiteiten70,7%
GLucht41,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid42,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
EKennis41,4%
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid42,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
EKennis41,4%