Comparable


Typologies


Meierijstad

Meierijstad

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,7%
BPolitieke participatie64,8%
CWoonomgeving57,9%
DVeiligheid60,2%
EOnderwijs57,1%
FGezondheid50,8%
GKunst en cultuur37,8%
HEconomische participatie53,4%
AMaatschappelijke participatie60,7%
BPolitieke participatie64,8%
CWoonomgeving57,9%
DVeiligheid60,2%
EOnderwijs57,1%
FGezondheid50,8%
GKunst en cultuur37,8%
HEconomische participatie53,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem43,8%
BWater49,8%
CAfval en grondstoffen59,0%
DEnergie27,4%
ENatuur en landschap38,0%
FHinder en calamiteiten60,3%
GLucht37,5%
ABodem43,8%
BWater49,8%
CAfval en grondstoffen59,0%
DEnergie27,4%
ENatuur en landschap38,0%
FHinder en calamiteiten60,3%
GLucht37,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,4%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,1%
EKennis42,3%
AConcurrentievermogen54,4%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,1%
EKennis42,3%