Comparable


Typologies


Waadhoeke

Waadhoeke

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,2%
BPolitieke participatie49,3%
CWoonomgeving57,8%
DVeiligheid56,7%
EOnderwijs55,3%
FGezondheid40,5%
GKunst en cultuur47,8%
HEconomische participatie47,3%
AMaatschappelijke participatie50,2%
BPolitieke participatie49,3%
CWoonomgeving57,8%
DVeiligheid56,7%
EOnderwijs55,3%
FGezondheid40,5%
GKunst en cultuur47,8%
HEconomische participatie47,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem74,1%
BWater66,2%
CAfval en grondstoffen35,9%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap22,5%
FHinder en calamiteiten75,2%
GLucht40,9%
ABodem74,1%
BWater66,2%
CAfval en grondstoffen35,9%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap22,5%
FHinder en calamiteiten75,2%
GLucht40,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,8%
BArbeid48,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,6%
EKennis32,7%
AConcurrentievermogen44,8%
BArbeid48,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,6%
EKennis32,7%