Comparable


Typologies


Westerwolde

Westerwolde

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,2%
BPolitieke participatie42,5%
CWoonomgeving50,3%
DVeiligheid43,3%
EOnderwijs43,9%
FGezondheid31,8%
GKunst en cultuur37,0%
HEconomische participatie47,1%
AMaatschappelijke participatie37,2%
BPolitieke participatie42,5%
CWoonomgeving50,3%
DVeiligheid43,3%
EOnderwijs43,9%
FGezondheid31,8%
GKunst en cultuur37,0%
HEconomische participatie47,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,9%
BWater66,5%
CAfval en grondstoffen42,7%
DEnergie19,1%
ENatuur en landschap34,5%
FHinder en calamiteiten76,4%
GLucht40,2%
ABodem77,9%
BWater66,5%
CAfval en grondstoffen42,7%
DEnergie19,1%
ENatuur en landschap34,5%
FHinder en calamiteiten76,4%
GLucht40,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,4%
BArbeid31,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,1%
EKennis24,0%
AConcurrentievermogen42,4%
BArbeid31,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,1%
EKennis24,0%