Comparable


Typologies


Beekdaelen

Beekdaelen

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,5%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving48,2%
DVeiligheid55,0%
EOnderwijs55,0%
FGezondheid44,8%
GKunst en cultuur48,3%
HEconomische participatie60,1%
AMaatschappelijke participatie41,5%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving48,2%
DVeiligheid55,0%
EOnderwijs55,0%
FGezondheid44,8%
GKunst en cultuur48,3%
HEconomische participatie60,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,8%
BWater46,1%
CAfval en grondstoffen56,0%
DEnergie31,7%
ENatuur en landschap39,1%
FHinder en calamiteiten57,2%
GLucht57,7%
ABodem69,8%
BWater46,1%
CAfval en grondstoffen56,0%
DEnergie31,7%
ENatuur en landschap39,1%
FHinder en calamiteiten57,2%
GLucht57,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,9%
BArbeid36,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
EKennis41,0%
AConcurrentievermogen52,9%
BArbeid36,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
EKennis41,0%