Comparable


Typologies


Montferland

Montferland

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,0%
BPolitieke participatie48,0%
CWoonomgeving60,0%
DVeiligheid60,9%
EOnderwijs51,1%
FGezondheid47,7%
GKunst en cultuur34,3%
HEconomische participatie59,2%
AMaatschappelijke participatie56,0%
BPolitieke participatie48,0%
CWoonomgeving60,0%
DVeiligheid60,9%
EOnderwijs51,1%
FGezondheid47,7%
GKunst en cultuur34,3%
HEconomische participatie59,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,9%
BWater69,7%
CAfval en grondstoffen49,4%
DEnergie38,1%
ENatuur en landschap27,3%
FHinder en calamiteiten65,6%
GLucht43,5%
ABodem57,9%
BWater69,7%
CAfval en grondstoffen49,4%
DEnergie38,1%
ENatuur en landschap27,3%
FHinder en calamiteiten65,6%
GLucht43,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,1%
BArbeid43,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
EKennis38,1%
AConcurrentievermogen47,1%
BArbeid43,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
EKennis38,1%