Comparable


Typologies


Altena

Altena

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,4%
BPolitieke participatie60,8%
CWoonomgeving61,5%
DVeiligheid56,9%
EOnderwijs55,3%
FGezondheid49,1%
GKunst en cultuur33,0%
HEconomische participatie58,5%
AMaatschappelijke participatie56,4%
BPolitieke participatie60,8%
CWoonomgeving61,5%
DVeiligheid56,9%
EOnderwijs55,3%
FGezondheid49,1%
GKunst en cultuur33,0%
HEconomische participatie58,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem72,4%
BWater70,9%
CAfval en grondstoffen56,5%
DEnergie31,6%
ENatuur en landschap42,2%
FHinder en calamiteiten68,7%
GLucht33,5%
ABodem72,4%
BWater70,9%
CAfval en grondstoffen56,5%
DEnergie31,6%
ENatuur en landschap42,2%
FHinder en calamiteiten68,7%
GLucht33,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,0%
BArbeid54,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid25,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,1%
EKennis33,7%
AConcurrentievermogen53,0%
BArbeid54,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid25,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,1%
EKennis33,7%