Comparable


Typologies


West Betuwe

West Betuwe

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,4%
BPolitieke participatie54,5%
CWoonomgeving44,1%
DVeiligheid55,3%
EOnderwijs53,8%
FGezondheid55,5%
GKunst en cultuur43,3%
HEconomische participatie58,6%
AMaatschappelijke participatie50,4%
BPolitieke participatie54,5%
CWoonomgeving44,1%
DVeiligheid55,3%
EOnderwijs53,8%
FGezondheid55,5%
GKunst en cultuur43,3%
HEconomische participatie58,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem61,9%
BWater75,1%
CAfval en grondstoffen55,5%
DEnergie26,4%
ENatuur en landschap31,5%
FHinder en calamiteiten59,6%
GLucht32,0%
ABodem61,9%
BWater75,1%
CAfval en grondstoffen55,5%
DEnergie26,4%
ENatuur en landschap31,5%
FHinder en calamiteiten59,6%
GLucht32,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,6%
BArbeid59,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,5%
EKennis37,9%
AConcurrentievermogen43,6%
BArbeid59,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,5%
EKennis37,9%