Comparable


Typologies


Vijfheerenlanden

Vijfheerenlanden

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,6%
BPolitieke participatie57,7%
CWoonomgeving56,5%
DVeiligheid50,6%
EOnderwijs52,7%
FGezondheid46,5%
GKunst en cultuur48,7%
HEconomische participatie49,3%
AMaatschappelijke participatie50,6%
BPolitieke participatie57,7%
CWoonomgeving56,5%
DVeiligheid50,6%
EOnderwijs52,7%
FGezondheid46,5%
GKunst en cultuur48,7%
HEconomische participatie49,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,5%
BWater81,1%
CAfval en grondstoffen38,4%
DEnergie29,7%
ENatuur en landschap48,1%
FHinder en calamiteiten55,8%
GLucht32,7%
ABodem63,5%
BWater81,1%
CAfval en grondstoffen38,4%
DEnergie29,7%
ENatuur en landschap48,1%
FHinder en calamiteiten55,8%
GLucht32,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,7%
BArbeid52,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,5%
EKennis33,6%
AConcurrentievermogen50,7%
BArbeid52,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,5%
EKennis33,6%