Comparable


Typologies


Hoeksche Waard

Hoeksche Waard

Middelgrote gemeenten

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,9%
BPolitieke participatie51,3%
CWoonomgeving57,7%
DVeiligheid59,0%
EOnderwijs48,7%
FGezondheid48,1%
GKunst en cultuur25,1%
HEconomische participatie59,2%
AMaatschappelijke participatie45,9%
BPolitieke participatie51,3%
CWoonomgeving57,7%
DVeiligheid59,0%
EOnderwijs48,7%
FGezondheid48,1%
GKunst en cultuur25,1%
HEconomische participatie59,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,5%
BWater61,6%
CAfval en grondstoffen52,0%
DEnergie39,8%
ENatuur en landschap27,7%
FHinder en calamiteiten59,6%
GLucht44,4%
ABodem60,5%
BWater61,6%
CAfval en grondstoffen52,0%
DEnergie39,8%
ENatuur en landschap27,7%
FHinder en calamiteiten59,6%
GLucht44,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid49,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,9%
EKennis45,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid49,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,9%
EKennis45,5%