Comparable


Typologies


Het Hogeland

Het Hogeland

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,1%
BPolitieke participatie58,0%
CWoonomgeving56,0%
DVeiligheid54,8%
EOnderwijs53,5%
FGezondheid37,7%
GKunst en cultuur37,3%
HEconomische participatie48,5%
AMaatschappelijke participatie54,1%
BPolitieke participatie58,0%
CWoonomgeving56,0%
DVeiligheid54,8%
EOnderwijs53,5%
FGezondheid37,7%
GKunst en cultuur37,3%
HEconomische participatie48,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem83,2%
BWater64,3%
CAfval en grondstoffen35,3%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap27,0%
FHinder en calamiteiten63,3%
GLucht34,0%
ABodem83,2%
BWater64,3%
CAfval en grondstoffen35,3%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap27,0%
FHinder en calamiteiten63,3%
GLucht34,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid42,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,1%
EKennis33,3%
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid42,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden65,1%
EKennis33,3%