Comparable


Typologies


Noardeast-Fryslân

Noardeast-Fryslân

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,1%
BPolitieke participatie48,1%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid59,6%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid41,3%
GKunst en cultuur35,4%
HEconomische participatie46,3%
AMaatschappelijke participatie54,1%
BPolitieke participatie48,1%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid59,6%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid41,3%
GKunst en cultuur35,4%
HEconomische participatie46,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,3%
BWater66,4%
CAfval en grondstoffen33,9%
DEnergie35,7%
ENatuur en landschap24,5%
FHinder en calamiteiten69,3%
GLucht45,1%
ABodem79,3%
BWater66,4%
CAfval en grondstoffen33,9%
DEnergie35,7%
ENatuur en landschap24,5%
FHinder en calamiteiten69,3%
GLucht45,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,2%
BArbeid47,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,4%
EKennis24,5%
AConcurrentievermogen40,2%
BArbeid47,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,4%
EKennis24,5%