Comparable


Typologies


Molenlanden

Molenlanden

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,1%
BPolitieke participatie57,1%
CWoonomgeving52,5%
DVeiligheid62,6%
EOnderwijs52,0%
FGezondheid58,6%
GKunst en cultuur47,5%
HEconomische participatie62,9%
AMaatschappelijke participatie52,1%
BPolitieke participatie57,1%
CWoonomgeving52,5%
DVeiligheid62,6%
EOnderwijs52,0%
FGezondheid58,6%
GKunst en cultuur47,5%
HEconomische participatie62,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,5%
BWater73,9%
CAfval en grondstoffen42,4%
DEnergie32,3%
ENatuur en landschap49,1%
FHinder en calamiteiten63,7%
GLucht35,9%
ABodem68,5%
BWater73,9%
CAfval en grondstoffen42,4%
DEnergie32,3%
ENatuur en landschap49,1%
FHinder en calamiteiten63,7%
GLucht35,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid59,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,3%
EKennis47,7%
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid59,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,3%
EKennis47,7%