Comparable


  Typologies


  Flevoland

  Flevoland

  Top
  Yearly

  sociaal-cultureel

  Top
  Top
  Yearly
  AMaatschappelijke participatie47,3%
  BPolitieke participatie56,3%
  CWoonomgeving56,7%
  DVeiligheid48,4%
  EOnderwijs54,2%
  FGezondheid53,6%
  GKunst en cultuur32,4%
  HEconomische participatie41,7%
  AMaatschappelijke participatie47,3%
  BPolitieke participatie56,3%
  CWoonomgeving56,7%
  DVeiligheid48,4%
  EOnderwijs54,2%
  FGezondheid53,6%
  GKunst en cultuur32,4%
  HEconomische participatie41,7%

  ecologisch

  Top
  Top
  Yearly
  ABodem65,8%
  BWater65,8%
  CAfval en grondstoffen41,7%
  DEnergie49,2%
  ENatuur en landschap30,8%
  FHinder en calamiteiten67,2%
  GLucht47,9%
  ABodem65,8%
  BWater65,8%
  CAfval en grondstoffen41,7%
  DEnergie49,2%
  ENatuur en landschap30,8%
  FHinder en calamiteiten67,2%
  GLucht47,9%

  economisch

  Top
  Top
  Yearly
  AConcurrentievermogen54,8%
  BArbeid59,4%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid54,7%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
  EKennis44,2%
  AConcurrentievermogen54,8%
  BArbeid59,4%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid54,7%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
  EKennis44,2%