Comparable


  Typologies


  Gelderland

  Gelderland

  Top
  Yearly

  sociaal-cultureel

  Top
  Top
  Yearly
  AMaatschappelijke participatie53,2%
  BPolitieke participatie57,1%
  CWoonomgeving56,4%
  DVeiligheid56,3%
  EOnderwijs56,1%
  FGezondheid51,8%
  GKunst en cultuur45,3%
  HEconomische participatie52,9%
  AMaatschappelijke participatie53,2%
  BPolitieke participatie57,1%
  CWoonomgeving56,4%
  DVeiligheid56,3%
  EOnderwijs56,1%
  FGezondheid51,8%
  GKunst en cultuur45,3%
  HEconomische participatie52,9%

  ecologisch

  Top
  Top
  Yearly
  ABodem55,7%
  BWater62,0%
  CAfval en grondstoffen55,0%
  DEnergie36,1%
  ENatuur en landschap51,7%
  FHinder en calamiteiten63,7%
  GLucht45,3%
  ABodem55,7%
  BWater62,0%
  CAfval en grondstoffen55,0%
  DEnergie36,1%
  ENatuur en landschap51,7%
  FHinder en calamiteiten63,7%
  GLucht45,3%

  economisch

  Top
  Top
  Yearly
  AConcurrentievermogen48,2%
  BArbeid51,4%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid46,2%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
  EKennis44,0%
  AConcurrentievermogen48,2%
  BArbeid51,4%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid46,2%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,4%
  EKennis44,0%