Comparable


  Typologies


  Utrecht

  Utrecht

  Top
  Yearly

  sociaal-cultureel

  Top
  Top
  Yearly
  AMaatschappelijke participatie54,3%
  BPolitieke participatie65,1%
  CWoonomgeving53,2%
  DVeiligheid54,6%
  EOnderwijs59,0%
  FGezondheid55,8%
  GKunst en cultuur48,8%
  HEconomische participatie53,0%
  AMaatschappelijke participatie54,3%
  BPolitieke participatie65,1%
  CWoonomgeving53,2%
  DVeiligheid54,6%
  EOnderwijs59,0%
  FGezondheid55,8%
  GKunst en cultuur48,8%
  HEconomische participatie53,0%

  ecologisch

  Top
  Top
  Yearly
  ABodem54,1%
  BWater56,4%
  CAfval en grondstoffen43,4%
  DEnergie41,8%
  ENatuur en landschap54,7%
  FHinder en calamiteiten56,6%
  GLucht48,3%
  ABodem54,1%
  BWater56,4%
  CAfval en grondstoffen43,4%
  DEnergie41,8%
  ENatuur en landschap54,7%
  FHinder en calamiteiten56,6%
  GLucht48,3%

  economisch

  Top
  Top
  Yearly
  AConcurrentievermogen52,9%
  BArbeid54,8%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid44,7%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,8%
  EKennis49,3%
  AConcurrentievermogen52,9%
  BArbeid54,8%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid44,7%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,8%
  EKennis49,3%