Comparable


  Typologies


  Noord-Holland

  Noord-Holland

  Top
  Yearly

  sociaal-cultureel

  Top
  Top
  Yearly
  AMaatschappelijke participatie48,3%
  BPolitieke participatie59,9%
  CWoonomgeving56,4%
  DVeiligheid50,0%
  EOnderwijs57,4%
  FGezondheid57,9%
  GKunst en cultuur48,4%
  HEconomische participatie51,1%
  AMaatschappelijke participatie48,3%
  BPolitieke participatie59,9%
  CWoonomgeving56,4%
  DVeiligheid50,0%
  EOnderwijs57,4%
  FGezondheid57,9%
  GKunst en cultuur48,4%
  HEconomische participatie51,1%

  ecologisch

  Top
  Top
  Yearly
  ABodem60,4%
  BWater50,4%
  CAfval en grondstoffen38,7%
  DEnergie39,3%
  ENatuur en landschap56,2%
  FHinder en calamiteiten54,6%
  GLucht55,1%
  ABodem60,4%
  BWater50,4%
  CAfval en grondstoffen38,7%
  DEnergie39,3%
  ENatuur en landschap56,2%
  FHinder en calamiteiten54,6%
  GLucht55,1%

  economisch

  Top
  Top
  Yearly
  AConcurrentievermogen50,7%
  BArbeid48,8%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid45,4%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,4%
  EKennis46,0%
  AConcurrentievermogen50,7%
  BArbeid48,8%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid45,4%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,4%
  EKennis46,0%