Comparable


  Typologies


  Zuid-Holland

  Zuid-Holland

  Top
  Yearly

  sociaal-cultureel

  Top
  Top
  Yearly
  AMaatschappelijke participatie44,0%
  BPolitieke participatie56,6%
  CWoonomgeving57,3%
  DVeiligheid47,5%
  EOnderwijs56,6%
  FGezondheid52,1%
  GKunst en cultuur45,4%
  HEconomische participatie48,7%
  AMaatschappelijke participatie44,0%
  BPolitieke participatie56,6%
  CWoonomgeving57,3%
  DVeiligheid47,5%
  EOnderwijs56,6%
  FGezondheid52,1%
  GKunst en cultuur45,4%
  HEconomische participatie48,7%

  ecologisch

  Top
  Top
  Yearly
  ABodem51,6%
  BWater52,5%
  CAfval en grondstoffen37,7%
  DEnergie41,3%
  ENatuur en landschap51,9%
  FHinder en calamiteiten45,7%
  GLucht53,8%
  ABodem51,6%
  BWater52,5%
  CAfval en grondstoffen37,7%
  DEnergie41,3%
  ENatuur en landschap51,9%
  FHinder en calamiteiten45,7%
  GLucht53,8%

  economisch

  Top
  Top
  Yearly
  AConcurrentievermogen51,1%
  BArbeid52,9%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid40,4%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
  EKennis47,1%
  AConcurrentievermogen51,1%
  BArbeid52,9%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid40,4%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,7%
  EKennis47,1%