Comparable


  Typologies


  Zeeland

  Zeeland

  Top
  Yearly

  sociaal-cultureel

  Top
  Top
  Yearly
  AMaatschappelijke participatie46,1%
  BPolitieke participatie57,6%
  CWoonomgeving54,0%
  DVeiligheid50,3%
  EOnderwijs54,0%
  FGezondheid49,9%
  GKunst en cultuur39,7%
  HEconomische participatie50,7%
  AMaatschappelijke participatie46,1%
  BPolitieke participatie57,6%
  CWoonomgeving54,0%
  DVeiligheid50,3%
  EOnderwijs54,0%
  FGezondheid49,9%
  GKunst en cultuur39,7%
  HEconomische participatie50,7%

  ecologisch

  Top
  Top
  Yearly
  ABodem76,2%
  BWater55,4%
  CAfval en grondstoffen36,2%
  DEnergie39,3%
  ENatuur en landschap45,2%
  FHinder en calamiteiten65,0%
  GLucht39,9%
  ABodem76,2%
  BWater55,4%
  CAfval en grondstoffen36,2%
  DEnergie39,3%
  ENatuur en landschap45,2%
  FHinder en calamiteiten65,0%
  GLucht39,9%

  economisch

  Top
  Top
  Yearly
  AConcurrentievermogen50,8%
  BArbeid49,0%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid42,8%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,8%
  EKennis32,1%
  AConcurrentievermogen50,8%
  BArbeid49,0%
  CInfrastructuur en bereikbaarheid42,8%
  DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,8%
  EKennis32,1%