Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,3%
BPolitieke participatie32,6%
CWoonomgeving60,0%
DVeiligheid46,3%
EOnderwijs43,5%
FGezondheid29,9%
GKunst en cultuur57,8%
HEconomische participatie37,0%
AMaatschappelijke participatie43,3%
BPolitieke participatie32,6%
CWoonomgeving60,0%
DVeiligheid46,3%
EOnderwijs43,5%
FGezondheid29,9%
GKunst en cultuur57,8%
HEconomische participatie37,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,6%
BWater56,1%
CAfval en grondstoffen38,9%
DEnergie20,4%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten46,7%
GLucht50,7%
ABodem65,6%
BWater56,1%
CAfval en grondstoffen38,9%
DEnergie20,4%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten46,7%
GLucht50,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,0%
BArbeid30,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,5%
EKennis25,1%
AConcurrentievermogen42,0%
BArbeid30,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,5%
EKennis25,1%