Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie33,9%
CWoonomgeving60,0%
DVeiligheid45,4%
EOnderwijs41,8%
FGezondheid30,0%
GKunst en cultuur57,8%
HEconomische participatie35,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie33,9%
CWoonomgeving60,0%
DVeiligheid45,4%
EOnderwijs41,8%
FGezondheid30,0%
GKunst en cultuur57,8%
HEconomische participatie35,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem60,4%
BWater55,4%
CAfval en grondstoffen38,1%
DEnergie27,7%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten46,5%
GLucht48,6%
ABodem60,4%
BWater55,4%
CAfval en grondstoffen38,1%
DEnergie27,7%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten46,5%
GLucht48,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid30,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
EKennis24,2%
AConcurrentievermogen46,5%
BArbeid30,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
EKennis24,2%